ШИШАЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Полтавська область, Миргородський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Воскобійники Шишацького району Полтавської області

Дата: 28.12.2020 14:33
Кількість переглядів: 199

  1. ЗАМОВНИК СЕО ТА ВИКОНАВЕЦЬ

Замовником проекту є Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Шишацької селищна ради (38000, Полтавська обл., Шишацький р-н, смт Шишаки, вул. Корніліча, буд. 5).

Виконавець – Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».

 

2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка вирішує концептуальні напрямки розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральним планом населеного пункту визначаються: потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреба у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритети забудови та іншого використання територій; функціональне зонування, планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту; загальний стан довкілля, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану; території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

З метою недопущення порушень природоохоронного законодавства уся містобудівна документація повинна розроблятися на основі та у відповідності з генеральним планом.

Основною метою генерального плану є розробка стратегії подальшого розвитку населеного, як складової територіальної громади, усіх його територій і складових частин на розрахунковий строк (етап) генплану, у т.ч. на І чергу будівництва, а також – на подальшу перспективу (розрахунковий період).

Генеральний план с. Воскобіи?ники Шишацького раи?ону Полтавської області розроблено на підставі таких даних:

завдання на проектування від 2017 р.;

інженерно-топографічний план, якии? виготовлено ТОВ «Картографія +» у 2018 році у цифровому вигляді в масштабі 1:2000;

довідки галузевих установ та організацій;

вихідні документи та натурні обстеження.

 

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

Закон Украі?ни «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закон «Про основи містобудування»;

Закон Украі?ни «Про місцеве самоврядування»;

Закон Украі?ни «Про інвестиційну діяльність»;

Закон Украі?ни «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;

Закон Украі?ни «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

Закон Украі?ни «Концепція сталого розвитку населених пунктів, затверджена Постановою Верховноі? ради Украі?ни від 24.12.99 № 1359-XIV»;

Закон Украі?ни «Про Генеральну схему планування територіі? Украі?ни» від 7.02.2002 р. № 3059-ІІІ;

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів Украі?ни від 6 серпня 2014 р. № 385;

Закон Украі?ни «Про автомобільні дороги»;

Закон Украі?ни «Про внесення змін до статті 8 Закону Украі?ни «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;

Закон Украі?ни «Про благоустрій населених пунктів»;

Закон Украі?ни «Про природно-заповідний фонд Украі?ни»;

Земельний кодекс Украі?ни;

Водний кодекс Украі?ни;

Закон Украі?ни «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР (із змінами);

Закон Украі?ни «Про охорону земель»;

Закон Украі?ни «Про охорону атмосферного повітря»;

Закон Украі?ни «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закон Украі?ни «Про охорону культурноі? спадщини»;

Кодекс газорозподільних систем;

 

Під час проектування враховано вимоги:

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територіи?»;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування і забудова міст, селищ і функціональних територіи?. Благоустрій територіи?»;

ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДБН В.2.3-15-2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;

ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги»;

ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територіи? та споруд від підтоплення та затоплення»;

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територіи?, будинків і споруд від шуму»;

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»;

ДСП № 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

ДСТУ-Н БВ.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)

ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територіи?».

Відповідно до вимог ст. 17 Закону Украі?ни «Про регулювання містобудівної діяльності» та ДБН Б.1.1-15:2012, п. 4.1, в проекті генерального плану враховані державні, громадські та приватні інтереси, які знайшли відображення в документах, переданих замовником авторському колективу для врахування: листи адміністративних органів, рішення міськоі? ради, протоколи розглядів і засідань, громадських обговорень генплану та ін.

 

3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ)

Село Воскобійники компактний, впорядкований населений пункт з яскраво вираженою структурою та функціональним зонування території. Основною проблемою населеного пункту є недотримання санітарно-захисних зон від промислових територій та кладовища при будівництві житлового фонду.

Пропонується збільшення території села включивши 57,04 га, існує потреба у розробленні нового проекту землеустрою щодо зміни меж населеного пункту.

У селі Воскобійники проектом передбачається влаштування централізованої об’єднаної системи водопостачання на господарсько-побутові та протипожежні потреби.

Передбачається влаштування централізованої системи господарсько-побутового водовідведення з охопленням усієї території села в проектних межах та очищенням стічних вод на очисних спорудах, будівництво яких передбачається на території села.

Розвиток вулично-дорожньої мережі населеного пункту передбачається за рахунок:

− реконструкції існуючої проїзної частини вулиць і проїздів з її розширенням до 6 м і 4,5 м відповідно;

− капітального ремонту з заміною покриття всіх житлових вулиць і проїздів;

− збільшення ширини існуючих червоних ліній для можливості прокладання в межах поперечного профілю проектних підземних комунікацій, будівництва тротуарів;

− будівництво проектних житлових вулиць;

− облаштування тротуарів та велосипедних доріжок.

В межах села генеральним планом передбачається розчищення водойм з одночасним благоустроєм берегів та влаштування штучної споруди (водоперепускна труба та лоток) для перепуску води.

З метою забезпечення нормативного рівня соціального забезпечення населення проектом передбачено реконструкція старих та будівництво нових об’єктів сфери обслуговування.

Дитячу дошкільну установа на 28 місць передбачається реконструювати із збільшенням до 60 місць з врахуванням 48 дітей місцеве населення та 12 дітей із зони впливу від суміжних населених пунктів.

Передбачається шкільний автобус, який доставлятиме дітей в навчальні заклади с. Воскобійники з зони впливу від суміжних населених пунктів.

Передбачається облаштування дитячого майданчика (Матері й дитини) в центральній частині села.

Передбачається облаштування та благоустрій парку в центральній частині села.

Братська могила воїнів передбачається благоустрій.

Пам’ятник загиблим односельчанам 1941-1945 передбачається благоустрій.

На перехресті вул. Центральна та вул. Гагаріна передбачаєься розміщення торгових павільйонів.

Існуючий гуртожиток (готель) передбачається під реконструкцію;

Їдальня (кафе) – по вул. Центральній передбачається під реконструкцію.

Торговий центр – по вул. Центральній передбачається будівництво.

Будинок побуту – по вул. Центральній передбачається будівництво.

Готельно ресторанний комплекс по вул. Центральній передбачається будівництво.

Кладовище традиційного поховання по вул. Перемоги передбачається під розширення;

Проектом генерального плану населеного пункту на вільних незабудованих територіях передбачається розмістити пожежне депо на 2 автомобілі, для забезпечення пожежної безпеки населеного пункту, оскільки існуюче пожежне депо село Михайлики знаходиться за 10 км.

Старостат – по вул. Центральній генеральним планом передбачається під реконструкцію.

Контора СТОВ "ВОСКОБІЙНИКИ" – по вул. Центральна генеральним планом передбачається будівництво нової будівлі.

Виробнича зона формується об’єктами виробництва. В межах населеного пункту розташовується ТОВ «Воскобійники» у складі:

− молочно-товарнаферма;

− машинно-тракторнийдвір;

− господарськийдвір;

− АЗС.

Передбачається модернізація ТОВ «Воскобійники» в напрямку покращення стандартів якості продукції, технологій виробництва та переробки продукції.

Передбачається будівництво молокозаводу зпереробним цехом по вул. Гагаріна.

Через те що розвиток територій для громадського призначення, який відбувався в останні десятиліття, відповідає тим містобудівним пропозиціям які були закладені в попередньо розробленому генеральному плані села передбачається будівництво додаткових об’єктів поруч з існуючими та формування комплексного рішення щодо громадського центру. Також будівництво нових громадських об’єктів необхідних для потреб мешканців села на перспективу розвитку. Передбачається розширення громадського центру на проектний період, території резервуються та при умові освоєння резервних територій житлової забудови визначаються в генеральному плані як резервні території громадської забудови.

 

4. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації проєкту генерального плану с. Воскобійники, зокрема для таких компонентів:

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, за такими компонентами:

- атмосферне повітря;

- ґрунти та земельні ресурси;

- водні ресурси;

- відходи;

Пріоритетність проведення заходів реалізації генерального плану має базуватись на врахуванні кліматичних, соціальних, техніко-технологічних, економічних та екологічних факторів.

- для територій з природоохоронним статусом:

В межах проектної території об’єкти природно-заповітного фонду відсутні.

 

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Наслідки відсутні.

 

5. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

 

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначених документів державного планування.

Альтернатива 2:

Затвердження і реалізація проєктних рішень генерального плану села Воскобійники Шишацького району Полтавської області.

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Під час виконання стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Воскобійники Шишацького району Полтавської області будуть проведені:

  • цільовий аналіз (формування блоку цілей охорони довкілля і подальший аналіз всіх елементів проекту на відповідність цим цілям);
  • SWOT- аналіз (аналіз сильних і слабких сторін проекту з точки зору екологічної ситуації).

З метою всебічного дослідження існуючого стану довкілля та стану здоров’я населення будуть використані дані натурних досліджень, моніторингу стану довкілля, доповіді про стан довкілля, стан здоров’я населення, статистична інформація, тощо.

 

Передбачається:

– збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля (атмосферне повітря, водний басейн);

– використання методики оцінки впливу рівня забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення;

– проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей (процедура громадських обговорень);

– проведення оцінки впливу проекту на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

 

Критерії рівнів забруднення:

– шумового тиску – рівні звуку відносно допустимих еквівалентних та максимальних;

– забруднення ґрунту – забруднення ґрунту відносно фонового сумарного показник забруднення (рівня забруднення ґрунту у лісі), СПЗ;

– атмосферного повітря відносно гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин середньо добових.

 

Крім того, заплановано проведення низки оцінок: аналіз контексту планування, аналіз раціонального використання території, аналіз поточного стану довкілля і тенденцій його змін, аналіз стану здоров’я населення та аналіз наслідків реалізації генерального плану села Воскобійники, оцінка альтернативних сценаріїв, оцінка рекомендованих заходів із пом’якшення або запобігання несприятливого впливу на довкілля, у т.ч. для здоров’я населення.

 

7. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

Заходи із захисту навколишнього природного середовища, відтворення та збереження природно-ресурсного потенціалу села Воскобійники Шишацького району Полтавської області (атмосферне повітря, водний басейн, захист від фізичних чинників впливу).

Ліквідація зон екологічного ризику на основі аналізу еколого – містобудівної ситуації, що склалась;

Визначення охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до чинного законодавства.

 

8. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

 

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України)

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем та впливом на навколишнє природнє середовище запланованих заходів генерального плану села Воскобійники Шишацького району Полтавської області.

Передбачається така структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

 2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо ДДП не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДДП, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДДП;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (відповідно до розрахункових етапів проекту ДДП), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Шишацької селищної ради (38000, Полтавська обл., Шишацький р-н, смт Шишаки, вул. Корніліча, буд. 5).

Строки подання зауважень і пропозицій

15 діб з дня оприлюднення цієї заяви (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь