ШИШАЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Полтавська область, Миргородський район

2019 рік

0210150 - Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

0212111 - Первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної_медичної (медико-санітарної) допомоги

0212146 -  Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих  захворювань

0213242 - Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0217130 - Здійснення заходів із землеустрою

0217330 - Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0217680 - Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

0218110 - Здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0218130 - Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0218831 - Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

0610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних тертериторіальних громадах

0611010 - Надання дошкільної освіти

0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,  інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0611150 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

0611161 -  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти

0611170 - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

0613140 - Оздоровлення та відпочинок дітей, (крім заходів оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0615011 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0617325 - Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0617362 - Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

0617691 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0810160 -  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах об’єднаної територіальної громади

0813035 -  Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих громадян на залізничному транспорті

0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим  віком , хворобою, інвалідністю

0813121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

0813242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0817691 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0818330 - Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

1010160 -  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

1011100 - Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми хореографічними, театральними, хоровими,   мистецькими)

1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 -  Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1014060 -  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1014080 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1213210 - Організація та проведення громадських робіт

1216013 -  Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216030 - Організація  благоустрою  населених  пунктів

1216090 -  Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 - Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1217362 - Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1217461 - Утримання та розвиток  автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1218312 - Утилізація відходів

3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах


ЗВІТИ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТІВ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

0210150 - Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

0212111 - Первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної_медичної (медико-санітарної) допомоги

0212146 -  Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих  захворювань

0213242 - Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0217130 - Здійснення заходів із землеустрою

0217330 - Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0217680 - Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

0218110 - Здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0218130 - Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0218831 - Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

0610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних тертериторіальних громадах

0611010 - Надання дошкільної освіти

0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,  інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0611150 - Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

0611161 -  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти

0611170 - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

0613140 - Оздоровлення та відпочинок дітей, (крім заходів оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0615011 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0617325 - Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0617362 - Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

0617691 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0810160 -  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах об’єднаної територіальної громади

0813035 -  Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих громадян на залізничному транспорті

0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим  віком , хворобою, інвалідністю

0813121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

0813242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0817691 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0818330 - Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

1010160 -  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

1011100 - Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми хореографічними, театральними, хоровими,   мистецькими)

1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 -  Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1014060 -  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1014081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1014082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1017691 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

1210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1213210 - Організація та проведення громадських робіт

1216013 -  Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216030 - Організація  благоустрою  населених  пунктів

1216090 -  Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 - Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1217362 - Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1217461 - Утримання та розвиток  автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1218312 - Утилізація відходів

3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь